Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste návštevníkom môjho blogu zuziontheroad, alebo ste odoberateľ služby Newsletter, poskytujete mi svoje osobné údaje (meno, priezvisko, emailovú adresu, lokalizáciu…), ktoré sú spracované a chránené nariadeniami o ochrane osobných údajov (GDPR).

Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je nastavené tak, aby bolo v súlade s právnou normou, na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je Zuzana Gatell, ktorá prevádzkuje webovú stránku „https://zuziontheroad.eu„.

Kontakt : zuziontheroad@gmail.com / zuzana.pavlusik@gmail.com

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Prevádzkovateľ (Zuzi on the road : Zuzana Gatell) má právo zhromažďovať osobné údaje pre nasledujúce účely :

✔ Zlepšenie kvality obsahu prevádzkovateľa : poskytované údaje pomáhajú prispôsobiť a zlepšiť zdieľaný obsah. Tieto informácie nie sú zdieľané s externými stranami okrem rozsahu potrebného na poskytnutie služby.
✔ Vedenie štatistík a propagácie : v súlade s udeleným súhlasom používateľa.

Prevádzkovateľ spracúvava tieto osobné údaje :

✔ Meno, priezvisko, e-mailová adresa : v prípade registrácie na stránke prevádzkovateľa, v prípade odoberania Newsletter, alebo v prípade komentovania pod článkami. Tieto údaje sú spracúvané na umožnenie spätnej väzby. Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
✔ Súbory cookies a IP adresa : za účelom zapamätanie si použivateľských nastavení, pre prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutné fungovanie blogu.

Cookies

Pre zabezpečenie riadneho fungovanie tejto webovej stránky a poskytnutie najkvalitnejšieho obsahu, prevádzkovateľ ukladá na vašom zariadení dátové súbory, tzv. cookies.

Súbor cookie predstavuje textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači, prípadne mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Tento súbor zabezpečí webovej lokalite uchovanie informácii o vašej aktivite a preferenciách. Každý užívateľ je o tejto skutočnosti informovaný a upozornený pri návšteve našej webovej stránky. Jej prezeraním súhlasíte s ich používaním a ukladaním.

Spracovanie a predávanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané iba v nevyhnutnom rozsahu na konkrétne určené, vyššie uvedené účely a to v súlade s GDPR. Osobné údaje sa získavajú výlučne od používateľa, nie od tretích strán.

Osobné údaje používateľa sú zálohované po dobu existencie blogu zuziontheroad.eu.

Na spracovanie informácií prevádzkovateľ používa nasledujúce služby :

✔ Google Analytics a Google Search Console : poskytované spoločnosťou Google na vytváranie správ o aktivite návštevníka stránky pre zlepšenie obsahu a služieb na stránkach zuziontheroad.eu.
✔ Pluginy sociálnych sietí Facebook (facebook.com) a Instagram (instagram.com), poskytované službou Facebook : odosielanie informácii o tom, aké webové stránky prevádzkovateľa ste navštívili.

Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov, vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach vyššie uvedených služieb.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

✔ Prevádzkovateľ má povinnosť zabezpečiť ochranu poskytnutých osobných údajov.

✔ Prevádzkovateľ nespracúva osobité kategórie osobných údajov tzv. citlivé osobné údaje.

✔ Prevádzkovateľ má právo prerušiť poskytovanie svojich služieb. Takisto môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, odstaviť server.

✔ Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za správnosť a platnosť informácií a zdrojov tretích strán. Tie sú výlučne informatívne a boli platné v momente publikovania na stránke prevádzkovateľa.

Práva a povinnosti používateľa

✔ Používateľ má právo využívať služby prevádzkovateľa, kontaktovať ho a poskytnúť mu osobné údaje. Svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov môže kedykoľvek odvolať. Používateľ má takisto právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, na ich zmenu, doplnenie a vymazanie.

✔ Používateľ má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je nezákonne, v rozpore s GDPR alebo inými právnymi predpismi, stanovujúce ochranu osobných údajov.

✔ Používateľ má právo požiadať o odhlásenie z databázy Newsletter.

✔ Používateľ má právo využívať informácie poskytnuté prevádzkovateľom na súkromné potreby a šíriť ich na nekomerčné účely (s uvedením zdroja a spätného odkazu na stránku zuziontheroad.eu).

✔ Akékoľvek šírenie obsahu na komerčné účely, bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa, je zakázané. Výnimkou je zdieľanie obsahu prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, s uvedením zdroja.

Zuzi on the road, 2019

Back To Top